Åsikter Berättelser Om oss Engagemang
Så deltar du
Om oss
Genom U-report Sverige kan barn och unga uttrycka sina åsikter i frågor som är viktiga för dem. Tjänsten tillhandahålls av UNICEF Sverige, är gratis och säker att använda. U-report används redan av UNICEF i över 70 länder, för att lyfta barns röster i frågor som rör dem. När du deltar i U-report Sverige får du enkäter, frågeformulär och viktiga meddelanden via Facebook Messenger och WhatsApp (beroende på vilken kommunikationsväg du valt). Svaren som samlas in kommer att anonymiseras och presenteras direkt på den här webbplatsen. Resultaten och åsikterna delas sedan med politiker, myndigheter och andra som kan bidra till att Sverige blir ett bättre land för barn och unga att växa upp i. Frågorna kommer bland annat att handla om coronapandemin och andra samhällskriser, barns psykiska hälsa och utbildning. Framöver kommer det även komma frågor om ämnen som barn och unga själva valt att lyfta. Enskilda meddelanden och svar är konfidentiella, vilket innebär att du är anonym. Den information som kommer att vara öppen för offentligheten att se är ålder, kön och var i landet du bor. Informationen kommer att förbättra UNICEF Sveriges arbete för alla barns rättigheter och även underlätta för oss i vårt påverkansarbete gentemot nationella beslutsfattare, myndigheter och FN. Vårt mål är att allmänheten, frivilligorganisationer och myndigheter lättare ska förstå vad barn och unga vill och behöver. Du kommer kunna bidra med din åsikt i frågor som är viktiga för barn och unga, och framöver även få information om aktuella nationella och internationella händelser. Registreringen är frivillig och det kostar ingenting att delta. Du kommer också kunna avsäga dig ditt deltagande när du vill. Var lagras informationen och vem ser den? Den information som du delger oss lagras i programvaran RapidPro. Endast utvalda anställda inom UNICEF Sverige och RapidPro har tillgång till informationen. De slutgiltiga resultaten visas på den här hemsidan och är tillgängliga för alla. Inga individuella svar från omröstningarna visas utan U-reporternas (deltagarnas) samtycke. Kan jag skicka meddelanden? Ja, vi kan ta emot meddelanden men det rekommenderas inte, då det finns en risk att ditt meddelande försvinner i mängden. Om du har något du vill säga kan du mejla ureport@unicef.se. U-report är inte utformat för tvåvägskommunikation eller för att vara en supporttjänst för barn och unga. Om U-report får ett meddelande där vi anser att det finns en risk för användarens fysiska eller psykiska hälsa, kommer dessa att hanteras i enlighet med UNICEF Sveriges riktlinjer och förfaranden för barns välmående. UNICEF Sverige har inte anmälningsskyldighet till socialtjänsten eller annan instans och kan därför inte hjälpa dig med dina personliga problem. Vi rekommenderar dig istället att ta kontakt med en vuxen i din närhet som du litar på eller kontakta BRIS (Barnens rätt i samhället) för att få stöd. U-report är inte ansvarig för mottagen information som verktyget inte har frågat efter. När får jag meddelanden? Det finns inga förinställda tider för att skicka meddelanden. Det första meddelandet du skickar, där du registrerar dig som U-reporter och ger samtycke till att tjänsten skickar meddelanden till dig, är helt valfritt. Registreringen aktiveras automatiskt och du kommer direkt få en fråga. Om det inte är en bra tidpunkt för dig, försöker vi igen senare. Hur avslutar jag U-report? För att avregistrera dig från U-report, skicka STOPP till U-report Sveriges Facebooksida via Messenger eller (nummer) på WhatsApp. Du får då svara på några frågor för att U-report ska kunna ta bort all data.
Se hur många barn och unga som vill att vi ska lyssna på deras röster för att skapa en positiv förändring.
UTFORSKA ENGAGEMANG