Åsikter Berättelser Om oss Engagemang Reports Så deltar du
Gå med i U-Report. Din röst är viktig.
Om oss

Genom U-Report Sverige kan barn och unga uttrycka sina åsikter i frågor som är viktiga för dem. Tjänsten tillhandahålls av UNICEF Sverige, är gratis och säker att använda. U-Report används redan av UNICEF i över 90 länder, för att lyfta barns röster i frågor som rör dem.


Hur fungerar U-Report?

När du deltar i U-Report Sverige får du enkäter, frågeformulär och viktiga meddelanden via Facebook Messenger och WhatsApp (beroende på vilken kommunikationsväg du valt). Svaren som samlas in anonymiseras och presenteras direkt på den här webbplatsen. Resultaten och åsikterna delas med politiker, myndigheter och andra som kan bidra till att Sverige blir ett bättre land för barn och unga att växa upp i.


Frågorna kommer bland annat att handla om konsekvenserna av coronapandemin och andra samhällskriser, barns psykiska hälsa och utbildning. Framöver kommer det även att vara frågor om ämnen som barn och unga själva valt att lyfta. Enskilda meddelanden och svar är konfidentiella, vilket innebär att du är anonym. Den information som kommer att vara öppen för offentligheten att se är ålder, kön och var i landet du bor. Informationen kommer att förbättra UNICEF Sveriges arbete för alla barns rättigheter och även underlätta för oss i vårt påverkansarbete gentemot nationella beslutsfattare, myndigheter och FN.


Vårt mål är att allmänheten, frivilligorganisationer och myndigheter lättare ska förstå vad barn och unga vill och behöver. Du kommer kunna bidra med din åsikt i frågor som är viktiga för barn och unga, och framöver även få information om aktuella nationella och internationella händelser. Registreringen är frivillig och det kostar ingenting att delta. Du kommer också kunna avsäga dig ditt deltagande när du vill.


Var lagras informationen och vem ser den?

Den information som du ger oss lagras i programvaran RapidPro. Endast utvalda anställda inom UNICEF Sverige och RapidPro har tillgång till informationen. De slutgiltiga resultaten visas på den här hemsidan och är tillgängliga för alla. Inga individuella svar från omröstningarna visas utan U-Reporters (deltagarnas) samtycke.


Kan jag skicka meddelanden?

Ja, vi kan ta emot meddelanden men det rekommenderas inte, då det finns en risk att ditt meddelande försvinner i mängden. Om du har något du vill säga kan du mejla ureport@unicef.se.

U-Report är inte utformat för tvåvägskommunikation eller för att vara en supporttjänst för barn och unga. Om U-Report får ett meddelande där vi anser att det finns en risk för användarens fysiska eller psykiska hälsa, kommer dessa att hanteras i enlighet med UNICEF Sveriges riktlinjer och förfaranden för barns välmående.

UNICEF Sverige har inte anmälningsskyldighet till socialtjänsten eller annan instans och kan därför inte hjälpa dig med dina personliga problem. Vi rekommenderar dig istället att ta kontakt med en vuxen i din närhet som du litar på eller kontakta BRIS (Barnens rätt i samhället) för att få stöd. U-Report är inte ansvarig för mottagen information som verktyget inte har frågat efter.


När får jag meddelanden?

Det finns inga förinställda tider för att skicka meddelanden. Det första meddelandet du skickar, där du registrerar dig som U-Reporter och ger samtycke till att tjänsten skickar meddelanden till dig, är helt valfritt. Registreringen aktiveras automatiskt och du kommer direkt få en fråga. Om det inte är en bra tidpunkt för dig, försöker vi igen senare.


Hur avslutar jag U-Report?

För att avregistrera dig från U-Report, skicka STOPP till U-Report Sveriges Facebooksida via Messenger eller till 073 026 08 24 via WhatsApp. Du får då svara på några frågor för att U-Report ska kunna ta bort all data.


Rättsligt meddelande

U-Report använder information som samlats in via Facebook Messenger. Ingen privat information lagras i databasen som används för statistiken. Sekretesspolicyn för kommunikation på Facebook Messenger styrs av deras policyer. Vi förbinder oss att inte samla in dina personligt identifierbara uppgifter (förnamn, efternamn, adress).


Informationen som samlas in lagras i RapidPro -programvaran. Detta är en applikation som utvecklats av Ilhasoft, Brasilien. UNICEF använder detta system i 71 länder världen över. Ilhasoft har klarat det internationella säkerhetstestet "OWASP Top 10 Security Threat".


Eftersom U-Report är en anonym tjänst och databasen inte kan identifiera dig måste alla dina begäranden om korrigering, ändring eller radering av dina data gå igenom din registreringskanal (Facebook Messenger) genom att skicka ordet STOPP i ett privat meddelande.


Varje misstänkt beteende genom U-Report-meddelanden på Facebook Messenger, i avsikt att snedvrida omröstningsresultaten, kan sanktioneras av en rapport eller uteslutning från databasen.


Villkor Vad du accepterar när du använder denna webbplats. Allt du hittar på denna webbplats omfattas av följande:

Allt som visas på denna webbplats kan ändras av UNICEF utan att berätta för dig. Detta för att säkerställa att denna webbplats inte presenterar våldsamma artiklar eller saker som kan kränka dig eller andra läsare. Se till att du läser den här sidan då och då för att se om vi har ändrat eller uppdaterat något om reglerna för användning av denna webbplats. Om du inte gillar någon av reglerna, använd inte denna webbplats. 

För oss är det viktigt att du accepterar våra regler och policy om du vill läsa eller använda webbplatsen.

Kommentarer och inlägg Du får möjlighet att publicera din åsikt och skicka meddelanden på denna webbplats, men se till att du uppmärksammar andra innan du publicerar .

Om du lägger upp saker som till exempel kan vara personangrepp, hårda språk eller saker som bara är elaka, antingen i en chatt eller i en berättelse eller kommentar, har vi rätt att radera dem omedelbart och ta bort dig från U-Report-projekt .

Vi är här för att hjälpa dig, så om du skickar in något med grammatik eller stavningsfel, förbehåller vi oss rätten att redigera dessa saker åt dig. Om du vill hålla något privat ska du inte skicka det till oss för publicering. Allt du skickar till oss kan vi publicera eller skicka till andra personer.

Upphovsrättsregler Du får publicera bilder och annan multimedia (till exempel videor eller ljud) som vi har använt på webbplatsen, så länge du gör det på ett sätt som tillåts av licensen för det relevanta objektet du publicerar. Om du vill publicera upphovsrätten på bilden eller multimedia måste du få tillstånd och samtycke för att publicera den.

Villkor för kommentarer Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls till dig "i befintligt skick" med förbehåll för följande ansvarsfriskrivning och kommentarpolicy. Dessa kommentarer kan uppdateras av oss.. Om du inte godkänner dessa villkor, använd inte denna webbplats. Kontrollera villkoren regelbundet för ändringar. Din fortsatta användning av denna webbplats efter att du lagt upp ändringar i dessa villkor innebär att du accepterar dessa villkor. Så det är ditt ansvar att känna till våra villkor. 

Varning U-Report innehåller information från barn och unga från hela världen, som vill bidra till social förändring, barns rättigheter och engagera sina vänner i frågor som påverkar deras liv.

De intryck som återspeglas i innehåll eller länkar på webbplatsen är inte nödvändigtvis UNICEFs eller dess dotterbolag. U-Report frånsäger sig uttryckligen alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, när det gäller innehållet som tillhandahålls eller informationens äkthet för något ändamål.

Undersökningarna, tolkningarna och slutsatserna behöver inte stämma överens med U-Reports, UNICEFs, partners, andra välrenommerade källor eller enheter de representerar.

Varken U-Report eller andra som bidrar med information till den här webbplatsen granskar informationen på denna webbplats eller riktigheten eller tillförlitligheten av all information, data, åsikter, råd eller uttalanden som är avsedda på denna webbplats.

U-Report stöder inte innehåll, åsikter eller produkter de kan erbjuda. Denna plattform erbjuds för att stimulera diskussion och tänkande kring ämnen som rör ungdom, delaktighet, samhällsutvecklingsfrågor och samhällsengagemang.

Allt innehåll på denna webbplats är avsett för personlig, icke-kommersiell användning av användare.

Barn och unga vill göra sina röster hörda för att skapa positiv förändring.
UTFORSKA ENGAGEMANG