Åsikter Berättelser Om oss Engagemang Reports Så deltar du
Gå med i U-Report. Din röst är viktig.
Engagemang
Här kan du se alla resultat från undersökningarna.
SAMLAD STATISTIK
23
U-REPORTERS
+0% I ÅR
87,5 %
GENOMSNITTLIG SVARSFREKVENS
24%
5
76%
16
0%
0
U-REPORTERS I REGIONEN
FILTRERADE RESULTAT
90 dagar
6 månader
12 månader
Barn och unga vill göra sina röster hörda för att skapa positiv förändring.
UTFORSKA ENGAGEMANG